Thông tư 133 2016Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 30/9/2006. Theo đó, Thông tư 133/2016/TT-BTC có nhiều điểm mới đáng chú ý về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, kèm theo các hình thức kế toán có sự bổ sung, thay đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo để cập nhật những thông tin trên.

Tải toàn văn thông tư tại đây

Luật kế toán 2015Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Thông tư 200/2014/TT-BTC - Chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhấtThông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất

Chế độ kế toán doanh nghiệp thông tư 200 được Bộ tài chính ban hành ngày 22/12/2014. Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất sẽ được áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký. Hiện đã có bản Thông tư 200/2014/TT-BTC bản tiếng Anh, bạn đọc có thể tham khảo thêm link ở đưới đây. Chế độ kế toán doanh nghiệp 2014 bao gồm các điểm mới nổi bật tại Thông tư 200/2014/TT-BTC chính thức thay thế cho chế độ kế toán cũ ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư 244/2009/TT-BTC.

Luật kế toán 2003Luật kế toán 2003 - Luật kế toán số 03/2003/QH11

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

Mời các bạn xem tiếp...

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PHẦN MỀM MISA SME QUA MẠNG INTERNET MIỄN PHÍ