Hướng dẫn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanhTổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải tập huấn, hướng dẫn chính sách thuế mới ban hành về chế độ kế toán và hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh.
Trong công văn gửi các cục thuế về việc yêu cầu tăng cường hỗ trợ, tổ chức tập huấn về chính sách thuế cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh lớn trên địa bàn, Tổng cục Thuế yêu cầu đối tượng tham gia tập huấn là các doanh nghiệp siêu nhỏ; đại lý thuế; công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán; hộ kinh doanh lớn.


Nội dung tập huấn, các cục thuế thực hiện hướng dẫn về chính sách thuế mới ban hành. Cụ thể, hướng dẫn quy định về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (Thông tư 132/2018/TT-BTC), hướng dẫn quy định về hóa đơn điện tử (Nghị định 119/2018/NĐ-CP) và các chính sách thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ.
Tổng cục Thuế cũng yêu cầu, việc bố trí giảng viên hướng dẫn về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ phải là những người đã được Bộ Tài chính tập huấn trước đó.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cục thuế trong việc in ấn, chuẩn bị tài liệu, Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ gửi tài liệu và những văn bản về hóa đơn điện tử để các cục thuế làm tài liệu tập huấn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh trên địa bàn.
Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế triển khai ngay việc tập huấn cho các doanh nghiệp, người nộp thuế như đã nêu trên.

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PHẦN MỀM MISA SME QUA MẠNG INTERNET MIỄN PHÍ