Thông tư 133 2016Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 30/9/2006. Theo đó, Thông tư 133/2016/TT-BTC có nhiều điểm mới đáng chú ý về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, kèm theo các hình thức kế toán có sự bổ sung, thay đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo để cập nhật những thông tin trên.

Tải toàn văn thông tư tại đây

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PHẦN MỀM MISA SME QUA MẠNG INTERNET MIỄN PHÍ