mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2019Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2019

- Căn cứ pháp lý: Luật số 58/2014/QH13, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Nghị định 44/2017/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quyết định 888/QĐ-BHXH, Nghị định 143/2018/NĐ-CP và Nghị định 157/2018/NĐ-CP

- Tỷ lệ đóng bảo hiểm 32% trong đó:

+ Doanh nghiệp đóng 21,5% gồm: BHXH 17,5%; BHYT 3%; BHTN 1%

+ Người lao động đóng 10,5% gồm: BHXH 8%; BHYT 1,5%; BHTN 1%

- Tỷ lệ trích kinh phí công đoàn: 2%

- Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/1/2019:

+ Vùng I: 4.180.000 đồng

+ Vùng II: 3.710.000 đồng

+ Vùng III: 3.250.000 đồng

+ Vùng IV: 2.920.000 đồng

Dịch vụ tư vấn kế toán thuế: http://ketoan.mangtonghop.com/ke-toan/25-dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi-nam-tai-chinh

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PHẦN MỀM MISA SME QUA MẠNG INTERNET MIỄN PHÍ